Welcome to Up the Creek!

Join Dion, Rick, and Ani on a trip up the creek to learn how fresh water supports life.

Te Kupenga Hao Möhiohio
Nau mai ki tënei haerenga mä runga awa. Haere i te taha o Dion rätou ko Rick, ko Ani mä runga awa kia möhio ai koe he pëhea te tautoko a te wai mäori i te koiora.

Go (English)Ma (Mäori)
Biodiversity PDF iconPDF icon

TEACHERS' NOTES

Download the Teachers' Notes
(PDF) that supports this activity.

TE ARA TOHU POUAKO

Tangoa mai te putanga tä o te
Ara Tohu Pouako (PDF)
hei tautoko i tënei ngohe.