Kōkako
Image: Matt Binns | Creative Commons

Introduction

Test your knowledge with the Thursday | Rāpare Conservation Week quiz.

Highlights

Take the quiz in:

Make sure to keep track of your score. You can print the quiz from your browser – choose whether you want to include the answers by using the 'Show Answers' button.

Questions

 1. What colour are the flowers of the puawānanga/Clematis paniculata that burst into appearance in the spring?
  1. white
  2. yellow
  3. red

 2. What do kākāpō smell like?

 3. How many eggs does a kiwi lay per year?     
  1. 6
  2. 1
  3. 4

 4. When did Rangitoto Island emerge from the sea?
  1. in 1855
  2. 150 years ago
  3. 400 years ago
  4. over 600 years ago

 5. The fishing ban in the Tonga Island Marine Reserve allowed what species to recover quickly?
  1. hoiho/yellow-eyed penguin
  2. kōura/crayfish
  3. great white shark

 6. How many times does a giant wētā have to shed its outer skin to grow into an adult?            
  1. 11
  2. 6
  3. 25

 7. What is the ‘bird of a single flight’ in Māori lore?     
  1. kōtuku/white heron
  2. little spotted kiwi
  3. black-billed gull

  Close up of a New Zealand falcon.
  Kārearea/New Zealand falcon
  Image: Tarsy Koentges | ©

 8. What is described by Rudyard Kipling as the eighth wonder of the world? 
  1. Waipoua Forest
  2. Abel Tasman National Park
  3. Milford Sound

 9. What speed is a kārearea/NZ falcon capable of flying at?
  1. 70 km
  2. 80 km
  3. 90 km
  4. 100 km

 10. If you saw a kōkako in the wild, would you be north or south of Cook Strait?

Answers

 

Questions – Te reo Māori

 1. He aha te tae o ngā puāwai o te puawānanga/Clematis paniculata e puta mai ana i te kōanga?
  1. Kōwhai
  2. Whero

 2. He pēhea te kakara o te kākāpō?

 3. E hia ngā hua ka puta i te kiwi ia tau?
  1. 6
  2. 1
  3. 4

 4. Nonahea a Motu Rangitoto i maiangi mai ai i te moana?
  1. i te tau 1855
  2. 150 tau ki mua
  3. 400 tau ki mua
  4. neke atu i te 600 tau ki mua

 5. Nā te rāhui hī ika i Te Rāhui Moana o Motu Tonga i hoki wawe mai ai te mauri ora o tēhea momo ika?
  1. Hoiho
  2. Kōura
  3. Mangō taniwha

 6. E hia ngā whakamāunutanga o te kiri o tētahi wētā matua, e puta ai ia hei kātua?
  1. 11
  2. 6
  3. 25

 7. He aha 'te manu kotahi nei tōna rerenga’ e ai ki ngā kōrero tuku iho a te iwi Māori?           
  1. Te kōtuku
  2. Te kiwi pukupuku
  3. Te tarāpunga

  Close up of a New Zealand falcon.
  Kārearea/New Zealand falcon
  Image: Tarsy Koentges | ©

 8. He aha te wāhi i kīa e Rudyard Kipling ko te wāhi whakamīharo tuawaru o te ao? 
  1. Te Ngahere o Waipoua
  2. Te Whenua Rāhui o Mōhua
  3. Piopiotahi

 9. Ka eke te tere o te kārearea rere ki te aha?
  1. 70 km
  2. 80 km
  3. 90 km
  4. 100 km       

 10. Me ka kite koe i tētahi kōkako mohoao, kei te Ika-a-Māui, kei te Waipounamu rānei?

Back to top