Hamilton's frog
Image: Ian G Crook | DOC

Introduction

Test your knowledge with the Friday | Rāmere Conservation Week quiz.

Highlights

Take the quiz in:

Make sure to keep track of your score. You can print the quiz from your browser – choose whether you want to include the answers by using the 'Show Answers' button.

Questions

 1. How do albatross keep cool when they get too warm?
  1. panting
  2. standing
  3. creating shade with their bodies
  4. all of the above

  Close up of a rock wren bird on a rock.
  Tuke/rock wren
  Image: Kerry Weston. Creative Commons

 2. How many feathers have been found in a rock wren’s nest?
  1. 10–20
  2. 50–100
  3. 200–300
  4. over 400

 3. How many species of snake are native to New Zealand?
  1. 0
  2. 8
  3. 4

 4. Which of these is not a New Zealand gecko?
  1. coughing gecko
  2. barking gecko
  3. elegant gecko
  4. jewelled gecko

 5. Where would you find historic Packhorse Hut?
  1. Banks Peninsula
  2. Cape Reinga/Te Rerenga Wairua
  3. Kahurangi National Park

 6. What is a whio/blue duck's normal habitat?

 7. True or false ­– New Zealand native frogs do not have a tadpole stage?

 8. Which endemic insect has its own predator-proof sanctuary near Tekapo?
  1. wētā
  2. robust grasshopper
  3. giraffe weevil

 9. New Zealand native frogs are different from frogs around the world because they have:
  1. no external eardrum
  2. round eyes
  3. both

 10. What percentage of kiwi chicks survive to breeding age in areas with no predator control?
  1. 5%
  2. 15%
  3. 25%

Answers

 

Questions – Te reo Māori

 1. He pēhea te whakamātao a te toroa, ina kaha rawa te wera mōna?
  1. Ka kihakiha
  2. Ka tū hei whakamātao i ōna waewae
  3. Ko tōna tinana tonu hei whakamarumaru 
  4. Ēnei mea katoa

  Close up of a rock wren bird on a rock.
  Tuke/rock wren
  Image: Kerry Weston. Creative Commons

 2. E hia ngā huruhuru manu kua kitea i tētahi kōhanga rock wren?
  1. 10–20
  2. 50–100
  3. 200–300
  4. Neke atu i te 400

 3. E hia ngā momo nākahi e kīa ana he momo māori nō Aotearoa?
  1. 0
  2. 8
  3. 4

 4. Ko tēhea o ēnei ehara i te moko pāpā o Aotearoa?
  1. coughing gecko
  2. barking gecko
  3. elegant gecko
  4. jewelled gecko

 5. Ka kitea e koe te Tawharau tawhito o Packhorse Hut i hea?
  1. Horomaka
  2. Te Rerenga Wairua
  3. Te Whenua Rāhui o Kahurangi

 6. He aha te ripoinga o te nuinga o ngā whio (blue duck)?

 7. He pono, he parau rānei – kāore he wā punua pokopoko (tadpole) o ngā pokopoko māori o Aotearoa.

 8. Ko tēhea te pepeke taketake nō konei kua whai taiepa ārai kaikonihi mōna ake i Tekapō?         
  1. Te wētā
  2. Te māwhitiwhiti o te Manahuna
  3. Te pepeke ngutu-roa

 9. He rerekē ngā pepeketua māori (frog) o Aotearoa i te katoa o ngā pepeketua o te ao i te mea:
  1. Kāore he torino taringa whakawaho
  2. He karu porotaka
  3. Ēnei mea e rua

 10. He aha te ōrau o ngā pī kiwi ka ora tonu ki te pakeke whakaputa uri i ngā rohe kāore he ārainga kaikonihi?
  1. 5%
  2. 15%
  3. 25%

Answers

Back to top