In the “Stewart Island/Rakiura Conservation Management Strategy and Rakiura National Park Management Plan 2011-2021

Te muranga o rakiura
ka tau iho i runga i
Te Punga o Te Waka a Māui.
He whare wānanga,
He whare tiaki taonga
nō Tāne mō Papatūānuku me Tangaroa.
Otirā, mō te ira tāngatā ngā hekenga
o Ngāi Tahu, Ngāti Māmoe, me Waitaha.

Ka whakamaua kia tina, tina!
Haumi e,
Hui e,
Taiki e.

The aura that are the glowing skies
that envelop the anchor of the waka of Māui.
A house of learning,
a house full of the treasures
from Tane for Papatuanuku and Tangaroa,
indeed, and also for we the descendents of
generations of Ngāi Tahu, Ngati Mamoe and Waitaha

Binding this tightly, tightly.
Together,
tightly,
all is bound.

Back to top